ویدیوی نحوه ساخت و عملکرد دیگ بخار

25 فروردین 1397

ویدیوی حاضر شماتیک مراحل ساخت دیگ بخار بوده که راهنمای مناسبی برای استفاده ی دانشجویانی که در این زمینه تحقیق میکنند می باشد. همچنین در ویدیوی حاضر نحوه عملکرد دیگ بخار را نیز بصورت مختصر خواهید دید