ورق آتشخوار 17MN4

ورق آتشخوار 17MN4 با مقامومت بسیار بالا در برابر حرارت عموما در ساخت انواع دیگ ها و مبدل های حرارتی جهت کاربرد در صنایع غذایی،نساجی،قند وشکر،نفت و غیره کاربرد دارد.

در ذیل اطلاعات فنی و استانداردهای مربوط به آن اشاره شده است.

 

:Structural and constructional steels

17MN4:   DIN 17155-2 Steel plates and strips for pressure purposes